top of page

Dom smútku  2014

štúdia​

Keďže pôvodný objekt z minulého storočia nespĺňal priestorové, materiálové a tepelnotechnické požiadavky súčasnej doby, vlastník pozemku prejavil záujem o vypracovanie štúdie. Podmienkou bolo minimalistické riešenie s možnosťou výstavby na etapy.  

V grafickej časti je vyobrazená jedna z verzií návrhu riešenia obradnej miestnosti s minimálnym zázemím. Priestory domu smútku sú rozdelené do 2 objektov: Obradná miestnosť je v budove č.1 (1.etapa) na ploche pôvodného objektu a budova č.2 (2.etapa) okrem chladiaceho boxu, manipulačného priestoru a toalety obsahuje i šatňu ceremoniára a malý sklad s priestorom na kotol. Vedľa objektu číslo 2 je navrhnutá i urnová stena, ktorá by bola vybudovaná v samostatnej etape po ukončení výstavby objektov a zastrešenia exteriérovej plochy (3.etapa).

bottom of page