top of page

Ponuka

 

V ponuke ateliéru sú  služby súvisiace s výkonom činnosti architekta - projektanta i dizajnéra - a jeho grafickými i počítačovými zručnosťami.

Kvalita výstupu v podobe projektu je zabezpečená vďaka spolupráci s projektantmi - špecialistami autorizovanými na ďalšie projekčné činnosti súvisiace s navrhovaním stavieb.

V prípade výstupu v podobe poradenstva - mnohé interiéry je možné zariadiť i na základe jednoduchej konzultácie cez internet. Zatiaľ čo architekti-zamestnanci obchodných sietí a výrobcov nábytku Vám radia tak, aby predali tovar z ich ponuky, náš architekt Vám poradí ako nezávislý odborník. Pomôže Vám vybrať najvhodnejší nábytok nezávisle na výrobcovi.

 

 

 

Ponuka ateliéru:

 

  • Inžinierska činnosť

-obstarávanie územnoplánovacej informácie o usporiadaní územia

-vybavovanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia

 

  • Interiéry, urbanistické interiery a dizajn

-štúdie a projekty interiérov (v objektoch novostavieb i pamiatkovo chránených budov, v prípade čiastočných i komplexných rekonštrukcií a p.)

-konzultačné poradenstvo v prípade zariaďovania komerčných, administratívnych a bytových interiérov

-návrhy zariadenia interiérov, atypických nábytkových prvkov, výtvarných a umeleckých akcentov

-štúdie a projekty urbanistického interiéru (peších zón, námestí, prvkov drobnej architektúry), parkových a sadových úprav

-návrhy farebného a dizajnérskeho riešenia fasád  

 

  • Architektúra

-predprojektová prípravná fáza (zameranie, získanie podkladov)

-vypracovanie:

-architektonického návrhu stavby

-dokumentácie pre územné konanie

-projektu pre stavebné povolenie

-realizačného projektu

-dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

 

  • Urbanizmus

-vypracovanie:

-územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, atď.)

-územnoplánovacej dokumentácie (územný plán zóny, územný plán obce, a p.)

 

  • Vizualizácie, podklady pre marketing a prezentačné materiály

-digitálne i ručne kreslené perspektívy, sprievodné texty

 

  • Perokresby 

-vypracovanie ručných kresieb objektov, detailov stavieb, interiérov a krajiny, portrétov osôb a zvierat

 

  • Home Staging

-návrh aranžovania interiéru objektu z dôvodu zvýšenia atraktivity pre potenciálnych kupujúcich či nájomníkov (interiér priláka viac záujemcov, pri prehliadke a na prezentačných fotografiách vyzerá lákavejšie i lukratívnejšie, zvýši cenu predávanej nehnuteľnosti)

bottom of page