top of page

Ateliér

 

Ateliér sa zaoberá spracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavebných objektov (vrátane profesií), urbanizmu a interiérov. Dôraz je kladený na individuálne riešenie vzhľadom na potreby a požiadavky zákazníka s prihliadnutím na lokálne pomery a danosti prostredia. 

Myslíme i na rodiny s obmedzeným rozpočtom,  pre ktoré máme k dispozícii typový projekt  Malý rodinný dom  vo viacerých verziách riešenia fasády a usporiadania miestností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívte ateliér, alebo využite kontakt mailom, telefónom či cez skype : V prípade záujmu Vás architekt navštívi kdekoľvek na území Slovenska. 

 

 

V ponuke ateliéru z hľadiska stavebno-technického vyhotovenia a účelu stavieb sú:

 

  • Bytové budovy

 

-bytové domy

-rodinné domy

-ostatné budovy na bývanie (napr.: detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky)

 

  • Nebytové budovy

 

-hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty

-budovy pre administratívu, správu i riadenie, pre banky a pošty

-budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc

-dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská

-priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá

-budovy pre kultúru a verejnú zábavu, múzeá, knižnice i galérie

-budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

-nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia

-kryté budovy pre šport

-poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale

-budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, cintoríny a krematóriá

-kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami

-ostatné nebytové budovy (napr.: kasárne, nápravné zariadenia)

bottom of page