top of page

Perokresby

 

Ateliér ponúka vypracovanie originálnych ručných perokresieb objektov, detailov stavieb, interiérov a krajiny, ale aj portrétov osôb, vašich domácich miláčikov a podobne. V prípade záujmu autor zabezpečí i výber pasparty, skla i zarámovanie výtvarného diela.

bottom of page